1/1
<< 1 >>


Topic  :  จำนวนครั้งการให้คีโม ?


 เข้าชม:7286 
ตั้งคำถามโดย : sriangthong
IP : 110.77.166.XXX

ภรรยาอายุ 50 เป็นมะเร็งเต้านมระยะ 2  อยู่ระหว่างให้คีโม โดยใช้สูตร AC กำหนดแผนการให้ 4 ครั้ง ผมสงสัยว่าตามปกติ การให้คีโมในผู้ป่วยระยะ 2 จะต้องให้กี่ครั้ง เพราะได้หาข้อมูลใน web internet ได้กำหนดไว้ 6 ครั้ง สำหรับคีโมสูตร AC ในผู้ป่วยระยะ 2 จึงเกิดข้อสงสัยช่วยตอบด้วยครับ
 

คุณบอกว่าให้ยาสูตร AC ซึ่งก็คือยา doxorubicin + carmustine

     เีกี่ยวกับระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำบัดนั้นขึ้นอยู่กับชนิด  ระยะของโรคมะเร็งที่เป็น  ตำแหน่งของมะเร็ง  และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย  รวมทั้งการตอบสนองของยาเคมีบำบัดกับผู้ป่วยแต่ละราย  บางกรณีผู้ป่วยเป็นโรคชนิดเดียวกัน  ตำแหน่งที่เป็นเดียวกัน แต่ยังให้ยาไม่เท่ากันก็มี  แพทย์จะเป็นผู้แนะนำ  กำหนดเวลา  ตลอดจนการเลือกใช้ยาให้ได้ผลดีที่สุดกับผู้ป่วย  แพทย์จะคำนึงถึงประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วยเสมอ  ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอาจเป็นข้อมูลทั่วไปเกินไป แต่การให้ยาเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน 

 [ ขึ้นบน ]


   1/1
  << 1 >>


ขอโทษค่ะ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

[สมัครสมาชิก] | [เข้าสู่ระบบ]