1/1
<< 1 >>


Topic  :  การรักษาคนไข้มะเร็งกระดูก ถ้ามีการตัดเนื้อร้ายออกแล้วต้องใช้การเคโมต่อประมาณกี่ครั้ง กี่เดือน แล้วหลังจากครบระยะเวลาการรักษาแล้วพอจะพิจารณาจากอาการที่ปรากฎภายนอกว่าคนไข้หายหรือดีขึ้นมากน้อยอย่างไร แล้วถ้าคิดว่ายังไม่หายจะมีการรักษาในแบบใดต่อไป ใช้เวลาประม ?


 เข้าชม:5119 
ตั้งคำถามโดย : surasakdi
IP : 101.51.203.XXX

   

ก่อนอื่นคงต้องขออธิบายว่ามะเร็งกระดูกมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่แพร่กระจายมาจากมะเร็งชนิดอื่นสู่กระดูก กับประเภทที่เกิดขึ้นที่กระดูกเอง ซึ่งในที่นี้ถามเรื่องมะเร็งกระดูกมาอย่างเดียว จึงขอตอบเรื่องการรักษามะเร็งกระดูกในกรณีที่เกิดที่กระดูกเอง

ซึ่งการรักษามะเร็งกระดูกต้องทำอะไรบ้าง กี่ครั้ง กี่เดือน ขออภัยที่ตอบ ณ ที่นี้ไม่ได้ เพราะวิธีและระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับ ชนิดของมะเร็ง ขนาดของมะเร็ง จุดที่เกิด และระยะของมะเร็ง ตลอดจนสภาวะของผู้ป่วย เช่น อายุ ภาวะสุขภาพ

ชนิดมะเร็งกระดูก ได้แก่ Osteosarcoma, Chondrosarcoma, และ The Ewing Sarcoma Family of Tumors (ESFTs), การรักษาหลักของทั้ง 3 ชนิด ก็ได้แก่ การผ่าตัด อย่างที่ผู้ป่วยทำไปแล้ว จากนั้นต้องทำเคมีบำบัด หรือรังสีรักษาหรือไม่ แพทย์จะพิจารณาตามปัจจัยข้างต้น

โดยหากเป็นชนิด Chondrosarcoma มักไม่ใช้เคมีบำบัดเพราะไม่ตอบสนอง แต่จะใช้ฉายรังสีแทน นอกจากนี้ยังใช้ฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งชนิด ESFTs ที่ปฏิเสธการผ่าตัดหรือผ่าตัดไม่ได้ด้วย

ซึ่งส่วนใหญ่การฉายรังสีเพื่อรักษาคงต้อง 30-40 แสง ใช้เวลาประมาณเกือบ 2 เดือน แต่ถ้าเป็นการฉายรังสีเพื่อบรรเทาปวดอาจใช้แค่ 10 แสง กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

การพิจารณาว่าคนไข้ดีขึ้นหรือไม่ ก็ดูว่าก้อนยุบลงมั๊ย (หากก้อนบวมเห็นได้จากภายนอก) อาการปวดของผู้ป่วยบรรเทาลงหรือไม่ เพราะอาการสำคัญของมะเร็งกระดูก คือปวด ซึ่งหากยังไม่ดีขึ้น แน่นอนว่าคงต้องรักษาตามอาการต่อไป

 


 [ ขึ้นบน ]


   1/1
  << 1 >>


ขอโทษค่ะ! เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

[สมัครสมาชิก] | [เข้าสู่ระบบ]