เลือดกําเดาไหล หูอื้อข้างเดียว อาจเสี่ยง! มะเร็งหลังโพรงจมูก
VIEW: 2545

     มะเร็งหลังโพรงจมูก อีกหนึ่งโรคมะเร็งร้ายที่มักถูกมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่อยู่ใน ตําแหน่งที่ซ่อนเร้น ตรวจพบได้ยาก และในระยะแรกเริ่ม..ก็ไม่มีอาการเตือนที่แน่ชัด ทําให้ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งอยู่ในระยะลุกลามมากแล้ว โดย นพ.ดาวิน เยาวพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก และการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและลําคอ โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้อธิบายถึงอาการเบื้องต้นที่สามารถสังเกตได้ คือการมีเลือดกําเดาไหล หูอื้อข้างเดียว มีเสมหะหรือน้ำมูกปนเลือด หากมีสัญญาณเตือน เหล่านี้..ควรรีบมาพบแพทย์ เพราะยิ่งตรวจพบเร็วโอกาสในการรักษาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ทําความรู้จัก...โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก คืออะไร?
     มะเร็งหลังโพรงจมูก คือ โรคที่เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์โตขึ้นจนเป็นก้อนเนื้อที่เราเรียกว่า “มะเร็ง” โดยพบที่บริเวณเยื่อบุผิวช่องหลังโพรงจมูก ซึ่งเป็นโพรงอากาศที่เชื่อมระหว่างโพรงจมูกกับช่องคอ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ประมาณ 2 เท่า

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง “โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก”

  • ปัจจัยทางพันธุกรรม พบมากในผู้ที่มีเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะเป็น คนไทยเชื้อสายจีน คน ฮ่องกง หรือคนสิงคโปร์
  • ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คือ อาหารโดยมักพบว่าโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกมีความ สัมพันธ์กันกับการกินอาหารที่ผ่านขั้นตอนการถนอมอาหารเป็นประจํา เช่น อาหาร ประเภทหมักดอง ปลาเค็ม ไส้กรอก
  • การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เชื้อไวรัส Epstein-Barr virus (EBV)

เลือดกําเดาไหล หูอื้อข้างเดียว สัญญาณเตือน...มะเร็งหลังโพรงจมูก
     เพราะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไม่มีอาการแสดงในระแยะแรกเริ่ม ทําให้คนไข้ส่วน ใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะแพร่กระจายแล้ว โดยอาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น เลือดกําเดาไหล มีเสมหะหรือน้ำมูกปนเลือด หูอื้อ.. โดยเฉพาะหูอื้อข้างเดียว ในรายที่ลุกลาม อาจคลําพบก้อน ต่อมน้ำเหลืองโตที่คอ หรือใบหน้าชา อ่อนแรง กลืน ลําบาก ตามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน

ตรวจหามะเร็งหลังโพรงจมูกด้วยการส่องกล้อง
     การตรวจหามะเร็งโพรงจมูกด้วยวิธีการส่องกล้อง Nasopharyngoscopy คือการส่องตรวจโพรงจมูกด้วยกล้องวิดีโอขนาดเล็กและแสดงผลผ่านจอภาพ โดยขั้นตอน การตรวจนั้นไม่ยุ่งยากและไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวใดๆ เป็นพิเศษ สามารถตรวจในท่านั่งเก้าอี้ปกติ ซึ่งหลังการส่องกล้องเพื่อตรวจโพรงจมูกแล้ว ถ้าแพทย์ตรวจพบเนื้อที่สงสัย..แพทย์จะทําการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อผลการตรวจวินิจฉัยที่แน่ชัด

มะเร็งหลังโพรงจมูก...ตรวจพบเร็ว รักษาได้!
     โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ เช่นเดียวกันกับโรคมะเร็งอื่นๆ โดยผู้ป่วยที่เป็นในระยะแรกหรือระยะเริ่มต้นสามารถรักษาได้ ซึ่งการรักษามะเร็งหลัง โพรงจมูกวิธีหลักๆ คือ การฉายแสง อาจรักษาร่วมกับการให้เคมีบําบัด ขึ้นอยู่กับ ระยะการดําเนินโรค

     จมูก คืออวัยวะที่หลายคนอาจมองข้าม ทั้งๆ ที่เป็นอวัยวะที่ต้องใช้งานตลอดเวลา เราจึงควรดูแลสุขภาพจมูกให้เทียบเท่ากับการดูแลอวัยวะอื่นๆ โดยอย่างยิ่งถ้ามีอาการที่สงสัย ควรตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Nasopharyngoscopy หรือตรวจเป็นประจําทุกปีในคนที่มีความเสี่ยง โดยไม่ต้องรอให้พบอาการผิดปกติ

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ศัลยกรรมศีรษะและคอ โรงพยาบาลพญาไทลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม