บริหารเพื่อปอดที่แข็งแรง
VIEW: 14898

บริหารเพื่อปอดที่แข็งแรง
     ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด หรือ มีพยาธิสภาพที่ปอด รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดที่ปอด มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจลำบาก  มีเสมหะมากและเหนียว  ไอ ทำให้การหายใจไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับการบริหารปอดเพื่อฟื้นฟูการทำงานของปอด

 การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด โดยปฏิบัติดังนี้
     วางมือ 2 ข้างที่ชายโครงด้านข้างเหนือเอว เริ่มต้นโดยการหายใจออกให้มากที่สุด แล้วจึงหายใจเข้าช้า ๆ ทางจมูกจนเต็มที่ เพื่อให้ท้องป่องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  กลั้นหายใจไว้สักครู่ จึงหายใจออก ทางปากช้า ๆ โดยการห่อปากเป่าลมออก พร้อมทั้งแขม่วท้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อช่วยให้ปอดสามารถ ขับ คาร์บอนไดออกไซด์ สู่ภายนอกมากขึ้น ทำซ้ำอย่างนี้  4  ครั้ง
 การบริหารปอด ควรทำอย่างน้อย วันละ  2  ครั้ง  เช้า – เย็น

 การบริหารแขน
      หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหรือฉายรังสีที่ปอด  อาจจะมีการใช้แขนได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม  เช่น  บางครั้งไม่สามารถยกแขนได้สุด ซึ่งอาจเกิดจากพังผืดที่อยู่ภายในตรงที่ทำการผ่าตัดหรือฉายรังสี  ดังนั้นควรมีการบริหารแขน เพื่อช่วยให้การใช้แขนได้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองดีขึ้น

ท่าที่ 1   ยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างแตะฝาผนัง ระดับเดียวกับหัวไหล่ ค่อย ๆ ไต่ฝ่ามือไปตามฝาผนังจนสุดแขน

ท่าที่ 2   ยกมือทั้ง 2 ข้าง ขึ้นแตะที่หัวไหล่ ข้อศอกแนบลำตัว ยกข้อศอกให้แขนทั้ง 2 ข้าง ตั้งฉากกับลำตัว

ท่าที่ 3   กางแขนทั้ง 2 ข้าง ออกไปในแนวเดียวกับหัวไหล่ หมุนปลายแขนทั้ง 2 ข้าง ให้เป็นวงกลม

ท่าที่ 4   กางแขนทั้ง 2 ข้างออกในระดับเดียวกับหัวไหล่ งอแขนใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง แตะที่ต้นคอด้านหลัง  งอแขนไปข้างหลัง ให้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง แตะบริเวณเอว

ท่าที่ 5   วางมือด้านที่ไม่ได้ผ่าตัด หรือฉายรังสีไว้ที่เอว ยกมือและแขนข้างที่ผ่าตัดหรือฉายรังสีวางไว้บนศีรษะค่อยๆ เลื่อนมือ และแขนไปตามศีรษะทางด้านข้างจนสุดแขน

ท่าที่ 6   วางมือข้างที่ไม่ได้ผ่าตัดหรือฉายรังสี ไว้ที่เอว งอแขนข้างที่ผ่าตัดหรือฉายรังสีไปข้างหลังให้หลังมืออยู่ระดับเอว ค่อยๆ เลื่อนมือไปข้างหลังให้มากที่สุด
 ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม