การใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ
VIEW: 886

 

     Christopher Li นักวิจัยจาก  Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Journal Cancer Research จากการศึกษาพบว่าการใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ

     Tamoxifen เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด oestrogen-positive breast cancer ช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าการใช้ Tamoxifen เป็นระยะเวลา 5 ปีหรือมากกว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกข้างหนึ่งชนิด non-hormone sensitive tumor มากถึง 4.4 เท่า

     Eric Winer หัวหน้า Breast Oncology Center, Dana-Farber Cancer Institute กล่าวว่าสิ่งสาคัญที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง คือยา Tamoxifen นั้น ไม่ได้ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งแต่ใช้สำหรับป้องกันการกระจายของมะเร็งไปยังตับ กระดูกและปอด” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “Tamoxifen เป็นยาที่สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการอยู่รอดสูงขึ้น

     อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถยกเลิกการใช้ Tamoxifen  ได้เพราะประโยชน์ของ Tamoxifen เป็นที่ทราบกันดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วย ดังนั้น ผลการจากการศึกษาคร้ังนี้คงจะเป็นเพียงการรายงานความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่อาจจะได้รับจากการใช้ยาตัวนี้และควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

 

 

ข้อมูลจาก : สถาบันมะเร็งแห่งชาติลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม