ภูมิคุ้มกันกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
VIEW: 1097

 

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง คือ

     สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีข้อบ่งชี้มากมายทางการแพทย์และในงานวิจัย ทำหน้าที่ซ่อมแซมทดแทนเซลล์ที่สูญเสียไป ในร่างกายมีเซลล์ต้นกำเนิดอยู่แล้ว หากลดน้อยลงก็ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ เราแก่ลงก็เพราะเซลล์ต้นกำเนิดลดน้อยลง ในบางคนที่เสียชีวิตไปก็เพราะเซลล์ส่วนต่างมันซ่อมแซมตัวมันเองไม่ได้แล้ว เซลล์ต้นกำเนิดหายไป

 

     เซลล์ต้นกำเนิดเป็นสิ่งที่ดี แต่ในบางครั้งเซลล์เกิดการกลายพันธุ์ เปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งแทนที่จะเป็นเซลล์ปกติ

 

     ปัจจุบันมีการรักษาโรคโดยการใช้เซลล์ต้นกำเนิด อาทิ การปลูกถ่ายไขกระดูกในมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยต้องใช้เคมีบำบัดขนาดสูงฉีดเข้าไปทำลายทั้งไขกระดูก เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด รวมถึงเซลล์มะเร็ง เมื่อทำลายหมดแล้วก็ฉีดเซลล์ต้นกำเนิดใหม่ซึ่งเพาะเลี้ยงไว้แล้วกลับเข้าไป ด้วยวิธีนี้ โอกาสในการหายขาดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ประมาณร้อยละ 20%

 

     ภายในก้อนมะเร็งก็เหมือนอวัยวะจะมีเส้นเยอะแยะมากมาย มีทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกัน เส้นเลือด เซลล์ต้นกำเนิดของมะเร็ง พังผืดปนกันอยู่ข้างใน ในปัจจุบันไม่มียาตัวไหนยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้ เหมือนเมล็ดพืชที่รอวันกลับมาเติบโตเป็นมะเร็ง การที่จะเอาชนะมะเร็งต้องต่อสู้กับเซลล์ต้นกำเนิด ผู้ป่วยอย่าเพิ่งไปดีใจหมอเอ็กซเรย์แล้วบอกว่าไม่มีอะไร หายหมดเรียบร้อยแล้ว บางทีเมล็ดพืชมะเร็งมันยังอยู่ และก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่

 

     เมื่อมะเร็งกลับมาสิ่งที่มันจะทำ คือ จะเข้าเส้นเลือด เส้นเลือดมีหน้าที่เอาอาหาร เอาออกซิเจนไปให้มะเร็ง เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งในการกระจายไปในร่างกาย ทำให้เสียชีวิต

 

การยับยั้งเส้นเลือดช่วยหยุดเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้หรือไม่
     สิ่งที่รู้กันมาตลอดว่า มะเร็งโตจากเส้นเลือด โดยเส้นเลือดลำเลียงเอาออกซิเจน เอาอาหารเข้าไปเลี้ยง เป็นเส้นทางในการเจริญเติบโต ถ้าเรายับยั้งได้เราจะหยุดยั้งมะเร็งได้จริงหรือไม่ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยปัจจุบันยายับยั้งเส้นเลือดมีมากกว่า 10 ชนิด ก็ยังไม่มีข้อมูลว่ายายับยั้งเส้นเลือดจะสามารถยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้

 

หากไม่มียาเราจะยับยั้งเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้อย่างไร
     สิ่งภายในร่างกายที่ทำให้เราไม่ติดโรค ไม่เป็นมะเร็ง คือ ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ตายแทนเรา ป้องกันเราจากการติดเชื้อ ทำให้เรามีสุขภาพดี แต่เรามักไม่สนใจภูมิคุ้มกันเลย แพทย์หลายคนก็ไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันคนไข้

 

ภูมิคุ้มกันสำคัญมากในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง มีหลายตัว คือ
- เซลล์เพชฌฆาต Natural killer cell หรือ NK cell (CD15 / CD56)
- เซลล์พิฆาต Cytotoxic T Lymphocyte (CD4 / CD8) มีหน้าที่ต่อสู้กับโรคติดเชื้อคล้ายกับ NK ce   เป็นตัวช่วย NK cell ต่อสู้กับมะเร็ง
- เซลล์ชี้เป้า Dendritic cell เป็นตัวทำหน้าที่บอกภูมิคุ้มกันว่าตัวไหนเป็นเซลล์ดี ไม่ดี

 

     จากการศึกษาในหลายประเทศทั้ง จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น พบผลของสมุนไพรจีนหลายชนิด มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง และสามารถลดผลข้างเคียงเนื่องจากเคมีบำบัดได้ ผลข้างเคียงจากการรักษาลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ สมุนไพรจีนช่วยกระตุ้นให้ เซลล์ภูมิกัน T-Cell เพิ่มขึ้น, CD8 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน, CD19 ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการสร้างแอนตี้บอดี้ก็เพิ่มขึ้น และที่สำคัญตัวพระเอก คือ เซลล์เพชฌฆาต หรือ NK cell ก็เพิ่มขึ้นลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม