มะเร็งในบ้าน
VIEW: 881

มะเร็งในบ้าน

                “บ้านคือวิมานของเรา  เราซื้อ เราเช่า  เราปลูกของเรา  ตามใจ” ถ้อยคำจากเพลงสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบ้านและผู้อยู่อาศัย บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าดูแลหรือสร้างบ้านไม่ถูกต้องอาจเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายหลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็งมฤตยูเงียบที่ทำลายชีวิตของคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันนี้

                ผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่ไม่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเลย บุหรี่ก็ไม่สูบ เหล้าก็ไม่ดื่ม รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ญาติพี่น้องก็ไม่เป็นมะเร็งในที่สุดแล้วยังเป็นมะเร็งได้ สาเหตุหนึ่งซึ่งลืมนึกถึงคือมลภาวะและสารก่อมะเร็งใกล้ตัว คือมลภาวะในบ้านนั่นเอง

                สิ่งแวดล้อมและส่วนประกอบภายในบ้านสามารถก่อให้เกิดมลภาวะซึ่งหลายชนิดทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ โรคภูมิแพ้  หอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคมะเร็ง

                ในสมัยก่อนประเทศเมืองหนาวเช่นอังกฤษ มีการสร้างเตาผิงเพื่อให้ความอบอุ่นในบ้าน มีปล่องไฟ ระบบควันไฟ คนงานที่ทำความสะอาดปล่องไฟเกิดเป็นโรคมะเร็งที่อัณฑะเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้และปนเปื้อนปล่องไฟที่ทำความสะอาด ในบ้านเรากรณีนี้พบน้อยเนื่องจากเป็นเมืองร้อนนิยมใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นภายในบ้านมากกว่า พบว่าเครื่องปรับอากาศสามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เช่น โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจจากเชื้อแบคทีเรีย และถ้าไม่ล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอาจกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่น สิ่งสกปรก เชื้อรา และเชื้อโรคได้

                มีการนำแร่ใยหิน (asbestos) มาทำเป็นส่วนประกอบของบ้าน เนื่องจากแร่ใยหินมีคุณสมบัติทนไฟเช่น ทำเป็นฝ้า เพดาน ผนังของบ้าน เป็นต้น แร่ใยหินเป็นสาเหตุที่สำคัญของมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (mesothelioma) เกิดจากการสูดดมเอาละอองของแร่ใยหินเข้าไปในปอด และถ้ายิ่งสูบบุหรี่ด้วยก็จะเสริมฤทธิ์การเกิดมะเร็งได้มากขึ้น

                ถ้ามีสมาชิกหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านนิยมสูบบุหรี่ภายในบ้าน บ้านจะเป็นตัวกักเก็บควันบุหรี่และสารพิษต่างๆ ควันบุหรี่มีสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด และมีสารก่อมะเร็งกว่า 50 ชนิด ดังนั้น ถ้าคนที่อยู่ในบ้านสูดควันบุหรี่เข้าไปบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เรียกภาวะนี้ว่าการสูบบุหรี่มือสอง (Secondary smoke) และยังอาจเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เช่น  มะเร็งที่ศีรษะและคอได้อีกด้วย

                การดำรงชีวิตของสังคมคนเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน คนรุ่นใหม่นิยมพักอาศัยในคอนโดมิเนียมหรือห้องเช่าซึ่งมีพื้นที่จำกัด ต้องทำครัวภายในห้องที่อาศัยอยู่ ถ้าระบบระบายอากาศและควันไฟจากการทำอาหารไม่ดีเพียงพอจะเกิดการปนเปื้อนของสารประกอบต่างๆ ในอากาศภายในบ้านเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งถ้าสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มากเกินไปอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าได้รับสารเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ จะทำลายสุขภาพ เกิดโรคทางเดินหายใจได้ ที่เกาะฮ่องกงมีชาวจีนอพยพอาศัยอยู่ในเรือ ใช้เรือเป็นบ้าน ทำอาหารภายในเรือที่ปิดมิดชิดทำให้ก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะมีถ้าการติดเชื้อไวรัสเอ๊บสะไตน์บาร์ร่วมด้วย  ทำให้เกิดมะเร็งในโพรงหลังจมูกได้ การปรุงอาหารแบบจีนที่ทำให้เกิดควันของการประกอบอาหารมากมายเป็นสาเหตุของมะเร็ปงปอดในประเทศจีนด้วย

                บ้านที่มีห้องใต้ดินอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากแร่เรดอน  แร่เรดอนเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคมะเร็งปอดเป็นอันดับที่สองรองจากบุหรี่  เรดอนเกิดจากการสลายตัวของแร่กัมมันตภาพรังสีเรเดียมและยูเรเนียม ซึ่งพบปะปนอยู่ในดินและในเหมืองแร่ ทำให้เกิดมะเร็งปอดโดยการปล่อยรังสีทำให้เซลล์ปอดเกิดการกลายพันธุ์ การศึกษาในประเทศไทยพบแร่เรดอนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นถ้าบ้านของท่านพื้นแตก รั่วซึม ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม้ให้แร่เรดอนรั่วไหลขึ้นมาทำลายคนในบ้านได้

                สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ฉนวนโฟมที่ทำจากยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบของการสร้างบ้าน จนกระทั่งเมื่อ 30 ปีมานี้จึงใช้น้อยลง อย่างไรก็ตามเรซินที่มีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบยังใช้ในสีทาบ้าน ผนัง (fiberboard, particleboard) ฝ้าเพดาน และใช้ในรถยนต์ด้วย รวมทั้งใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และผ้า เมื่อฟอร์มาลดีไฮด์ระเหยออกมาจะระคายเคืองดวงตาและทางเดินหายใจ อาจทำให้ผู้ป่วยหอบหืดมีอาการหลอดลมตีบได้ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม