เดินลดผลข้างเคียงรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
VIEW: 5497

เดินลดผลข้างเคียงรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
 

     มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ผิดปกติ  ทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นอาจพบได้ในชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  แต่พบมากขึ้นในคนที่อายุเลย 60 ปี  สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ  แต่ก็คาดว่าอาหารอาจมีส่วนให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก  โดยเฉพาะพวกที่มีไขมันสัตว์นอกจากนั้นยังอาจเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อีกด้วย

     การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมีหลายวิธีแล้วแต่อาการ ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี ฮอร์โมนบำบัดเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากต้องใช้ฮอร์โมนในการเจริญเติบโต  และเคมีบำบัดซึ่งวิธีนี้การรักษายังไม่ดี มักใช้ในกรณีที่โรคแพร่กระจายแล้ว

     การรักษามะเร็งมักมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพผู้ป่วย แต่จากการศึกษาซึ่งทำโดย Siobhan Phillips ที่คณะแพทยศาสตร์ Northwestern Feinberg ทีมวิจัยพบว่าวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการ ลดอาการอ่อนแรง  ความเครียด และปัญหาน้ำหนักตัว ในคนไข้ชายหลังรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนั้น คือ การเดินเล่นสบายๆ ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือเดินอย่างกระฉับกระเฉง 90 นาทีต่อสัปดาห์

     การวิจัยชิ้นนี้ได้พิสูจน์หลักฐานสำคัญว่า การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างเคร่งครัด หนักหน่วง เพียงแค่เดินเล่นก็ทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นได้แล้ว โดยการเดินธรรมดาๆ อย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ การเดินยังช่วยด้านจิตใจอีกด้วยลิงค์ที่น่าสนใจ