การแพทย์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
VIEW: 4208

 
การแพทย์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 
 
 
 

การแพทย์ส่วนบุคคลรักษามะเร็ง ผลการรักษาที่ดีกว่า ผลข้างเคียงน้อยลง

       ต้นปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา ประกาศทุ่มทุ่น 215 ล้านเหรียญ เพื่อเร่งรัดความคืบหน้าการวิจัยด้านการแพทย์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคล โดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของคนไข้เป็นตัวบ่งบอกข้อมูลต่างๆ ในร่างกาย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย และการจ่ายยา การประกาศของประธานาธิบดีโอบามา หมายถึงการแพทย์ส่วนบุคคลต่อทุกปัญหาสุขภาพ รวมถึงมะเร็ง

       รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ แพทย์ประจำหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ให้ความรู้ว่า มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนนักวิจัยต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ด้วยความรู้เหล่านี้การขจัดมะเร็งด้วยวิธีเดิมอันได้แก่ ฉายรังสี ผ่าตัด และเคมีบำบัด ได้ค่อยๆ นำเทคโนโลยีแบบมุ่งเป้ามาใช้ โดยการรักษาแบบมุ่งเป้าเริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ปลาย 1990 จนถึงต้นยุค 2000 อาทิ การใช้ยาเพื่อยับยั้งหลอดเลือดเลี้ยงมะเร็ง แต่ต่อมานักวิจัยพบว่า การฉายรังสีและเคมีบำบัดแบบมุ่งเพียงเป้าหมายเดียว ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยทุกคน เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีปัจจัยแวดล้อมของโรคมะเร็งต่างกัน พูดอีกอย่างคือ ผู้ป่วยแต่ละคนมีหลายเป้าหมายที่ต้องจัดการ

 

 

       แนวคิดในการวิเคราะห์เนื้องอกของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อกำหนดการให้ยาที่ทำงานได้ดีที่สุด จึงเป็นการแพทย์ส่วนบุคคลที่มีความเป็นไปได้ในการพิชิตมะเร็ง นอกจากนี้ วงการแพทย์ยังยกระดับความจำเพาะให้เป็นการรักษาที่มีศักยภาพพร้อมกับการลดผลข้างเคียงที่เป็นพิษให้น้อยลง โดยเมื่อเป็นมะเร็ง การแพทย์ส่วนบุคคลสามารถใช้รูปแบบที่หลากหลายเพื่อจัดการกับมะเร็ง ได้แก่

       -   ทดสอบเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเพื่อหาการรักษาที่เหมาะสม
       -   ทดสอบทางพันธุศาสตร์เพื่อตัดสินใจว่าผู้ป่วยสามารถใช้ยาที่จำเพาะเจาะจงได้หรือไม่
       -   จัดการก่อนเป็นมะเร็งในกลุ่มเสี่ยง โดยทดสอบทางพันธุศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่า มีโอกาสการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้หรือไม่ 

       เมื่อสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยจะมีการตอบสนองต่อยาอย่างไร ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรับยาที่เหมาะสมมากขึ้น ประสิทธิภาพการรักษาก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลาในการดูแลสุขภาพ รวมถึงลดอาการข้างเคียงจากยา 
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ