มะเร็งกับการอดอาหาร
VIEW: 8740

มะเร็งกับการอดอาหาร 
ภาวะทุพโภชนาการในสัตว์ทดลองพบว่า จะทำให้ก้อนมะเร็งไม่เติบโต แต่ไม่มีการศึกษาในคนว่าจะเป็นเหมือนกันหรือไม่ แต่พบแน่นอนว่าคนป่วยมะเร็งที่ผอมมาก ถ้าทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา ผลการรักษาที่ออกมาจะไม่ดีมากเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ผอม

การรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ผอมมากๆ ผลลัพธ์จะไม่ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับคนไม่ผอม อัตราตายหลังการผ่าตัดพบสูงกว่าในคนผอม พบโรคแทรกซ้อนมากกว่า และมีการติดเชื้อสูงกว่า โรคแทรกซ้อนที่พบได้ เช่น แผลไม่ติดมักจะมีการรั่วบริเวณรอยผ่าตัด มีหนอง มีรูติดต่อ และมีโรคปอดแทรกหลังผ่าตัด ภูมิต้านทานจะไม่ดี หลังการผ่าตัดโดยทั่วไปจะพบว่าภาวะทุพโภชนาการแย่ลงกว่าเดิมอีก ภาวะวิกฤตที่เกิดหลังผ่าตัดจะทำให้มีการกินเนื้อตัวเองมากขึ้น ใช้พลังงานสะสมของร่างกายเพิ่มขึ้น เพราะผู้ป่วยมักจะกินอะไรไม่ได้หลังผ่าตัด 
 
การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งที่ผอมมากๆ พบว่า ยาจะได้ผลตอบสนองน้อย และมักจะได้ยาไม่ครบตามที่กำหนดไว้ และเกิดผลเสียต่อระบบเม็ดเลือดบ่อยๆ ยาเคมีบำบัดเองก็มักจะทำให้ร่างกายผู้ป่วยเกิดการขาดอาหาร เพราะยาเคมีมักจะมีพิษทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ กระเพาะ ลำไส้ทำงานผิดปกติ ดังนั้นในคนป่วยมะเร็งที่ผอมมากๆ จะมีผลต่อการตอบสนองของยาเคมี โดยจะเพิ่มอัตราตายและพิการมากกว่าคนไม่ผอม
 
ผู้ป่วยมะเร็งที่ผอมมากๆ แล้วได้รับการรักษาโดยการฉายแสง พบเช่นเดียวกันว่าผู้ป่วยจะตายและพิการสูงขึ้น รังสีฉายแสงก็มีผลทำให้ภาวะขาดอาหารเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณรังสีที่ได้ตามขนาด เวลา และตำแหน่งอวัยวะที่ถูกรังสี โดยจะทำให้เกิดคลื่นไส้ อาเจียน ถ้าฉายแสงบริเวณศีรษะ ถ้าฉายแสงบริเวณคอจะมีปากอักเสบ ถ้าฉายแสงตำแหน่งบริเวณอกจะพบว่ากลืนลำบาก ถ้าฉายแสงบริเวณท้องจะเกิดลำไส้อักเสบ และการดูดซึมอาหารเสียไป เหล่านี้เป็นต้น อาการเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อลดปริมาณรังสีที่ให้ แต่นั่นก็หมายความว่าผลลัพธ์จะแย่ตามไปด้วย


 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม