ตรวจยีนรักษามะเร็งระยะ 0
VIEW: 10113

 
 ตรวจยีนรักษามะเร็งเต้านม ระยะ 0
 

 

           ปัจจุบันนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ดังนั้น จึงมีการรณรงค์ให้มีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ซึ่งผลการรักษาได้ผลดีที่สุด โดยมะเร็งเต้านมแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ระยะ 0 – 4 ถ้าตรวจพบมะเร็งเต้านมระยะ 0 สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก ร่วมกับการฉายแสง หลังผ่าตัดอาจให้ฮอร์โมนบำบัดต้านฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนเป็นเวลา 5 ปี เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

           อย่างไรก็ตามผู้ป่วยหลายรายไม่อยากฉายแสงที่เต้านม แพทย์จะแนะนำให้ผ่าเต้านมออกเลย ถ้าเป็นระยะ 0 และไม่ต้องฉายแสง แต่ถ้าผ่าเฉพาะก้อนออก ควรฉายแสงป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

            ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 0 หมายถึง ผู้ป่วยที่เซลล์มะเร็งเต้านมยังอยู่ภายในท่อน้ำนม ไม่ได้ลุกลามออกไปยังเนื้อเยื่อเต้านม ชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือ ชนิดที่เกิดจากท่อน้ำนม (DUCTAL CARCINOMA INSITU) เรียก ชื่อย่อว่า ดีซีไอเอส (DCIS)
ผู้ป่วยจะไม่มีอาการ มักตรวจพบจากการตรวจแมมโมแกรมประจำปี การรักษามาตรฐาน คือ การผ่าตัดก้อนเนื้อออก และฉายแสงรังสีที่เต้านม เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่ภายหลังการผ่าตัด


            โอกาสที่โรคมะเร็งเป็นซ้ำภายหลังการผ่าตัดก้อนออกพบได้ร้อยละ 30 แต่ถ้าฉายแสงหลังผ่าตัดสามารถลดอัตราการกลับเป็นซ้ำได้ร้อยละ 50 - 60 อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหลายรายมีความเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคต่ำ ดังนั้น อาจไม่จำเป็นต้องฉายแสงหลังผ่าตัดก้อนออก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่มีวิธีประเมินความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำได้เลย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงต้องรับรังสีรักษาหลังผ่าตัด

            เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.2011 ในการประชุมทางวิชาการเรื่องมะเร็งเต้านม ที่เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  นายแพทย์ลอร์เลซโซเลียและคณะ รายงานผลการตรวจยีน 9 ยีน ที่สามารถทำนายความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมระยะ 0 ได้ เรียกว่าคะแนนดีซีไอเอส (DCIS SCORE) ซึ่งคะแนนต่ำมีความเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัดร้อยละ 12 และโอกาสที่โรคลุกลามเป็นมะเร็งระยะ 0 เป็นระยะ 1 ร้อยละ 5 แต่ถ้าคะแนนสูงโอกาสเป็นซ้ำเฉพาะที่ภายหลังการผ่าตัดสูงขึ้นถึงร้อยละ 27 และอาจลุกลามได้ถึงร้อยละ 19  การศึกษาดังกล่าวชื่อว่า ECOG 5194 ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 0 จำนวน 327 ราย ที่รักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกโดยไม่ได้รับการฉายแสงหลังผ่าตัด

             นับเป็นข่าวดีของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 0 ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่ไม่อยากฉายแสงที่เต้านมภายหลังการผ่าตัด โดยสามารถตรวจดีเอ็นเอของก้อนมะเร็งเพื่อประเมินความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำได้ ถ้าคะแนนต่ำอาจหลีกเลี่ยงการฉายแสงที่เต้านมได้ การตรวจดังกล่าวเรียกว่า ออนโคไทพ์ดีเอ็กซ์ (ONCO RYPE DX) เป็นการตรวจยีนเพื่อเลือกวิธีการรักษามะเร็งเต้านม
ให้เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

ที่มา : วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน



ลิงค์ที่น่าสนใจ




บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม