นอนไม่หลับเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากสูง
VIEW: 3530

 นอนไม่หลับเสียงมะเร็งต่อมลูกหมากสูง 
 
       นักวิจัยมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์เปิดเผยว่า วารสาร Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention journal สหรัฐอเมริการายงานว่า ผู้ที่นอนหลับไม่ดีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก มากกว่าคนที่นอนหลับดีถึง 1.6-2.1 เท่า"
 
       การนอนหลับไม่ดีเป็นสาเหตุให้ร่างกายสูญเสียพลังงาน ไร้ความสามารถด้านสมาธิ นอกจากนี้ จากการศึกษาของนักวิจัยพบว่า การนอนหลับไม่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
 
       โดยนักวิจัยเปิดเผยว่า ปัญหาการนอนหลับทำลายสุขภาพ กลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมยุคใหม่ ก่อนหน้านี้พบว่าผู้หญิงที่นอนหลับไม่ดีจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม แต่นักวิทยาศาสตร์ยังความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการนอนหลับกับมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย
 
       การศึกษาในปัจจุบัน นักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้ชายกว่า 2,100 คน อายุระหว่าง 67-96 ปี เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับและมะเร็งต่อมลูกหมาก พบว่าผู้ชาย 14.4% ที่มีปัญหาการนอนหลับไม่ดีที่ร้ายแรงถึงร้ายแรงมาก หรือมีปัญหานอนหลับยาก รู้สึกตัวตื่นง่ายตอนกลางคืน ตอนเช้าตื่นเช้ามาก หลังจากที่ติดตาม 5 ปี พบว่าเพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก 6.4%  
 
       หลังจากที่ดูอายุและปัจจัยแวดล้อมอื่นแล้ว พบว่าคนที่นอนหลับไม่ดีมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนนอนหลับดีถึง 1.6-2.1 เท่า จากผลนี้สรุปได้ว่าหากต้องการลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก การนอนหลับที่ดีเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชายทั้งหลายต้องใส่ใจ
 


ลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม