มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว
VIEW: 4880

มะเร็ง...โรคที่ไม่น่ากลัว  
( มะเร็งเต้านม )


โดย   ภรณีรัตน์  ผดุงวรศาสตร์     

         
            คำว่า “มะเร็ง” เป็นคำที่ทุกคนกลัว และไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลในครอบครัวด้วยกันทั้งสิ้น ในอดีตที่ผ่านมา คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 90% มักจะเสียชีวิตในที่สุด และผู้รอดชีวิตที่มีจำนวนน้อยนิด ก็มักจะมีสุขภาพที่ร่วงโรย ไม่แข็งแรง ผ่ายผอมจนจำเค้าเดิมรูปร่างเดิมแทบไม่ได้ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามเมื่อทราบว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งก็สิ้นหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป

            ดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบเคราะห์ร้ายที่ต้องป่วยเป็น “โรคมะเร็งเต้านม” กล่าวคือ เมื่อปี2543 ดิฉันได้คลำเจอก้อนเนื้อที่เต้านม รู้สึกผิดสังเกตจึงไปปรึกษาแพทย์ทันที หลังจากการวินิจฉัยของแพทย์ ทางแพทย์ได้แจ้งว่าดิฉันมีเนื้อร้ายที่เต้านมด้านขวาระยะที่ 2 ที่ยังไม่ทำให้เจ็บและไม่มีอาการ ลักษณะก้อนเนื้อมีขนาดคล้ายเมล็ดถั่วเขียว

            ขณะนั้นหลังจากที่ดิฉันได้รับทราบข่าวร้ายดังกล่าว รู้สึกสับสนในตัวเองมาก เบื่อหน่ายกับการที่จะมีชีวิตและขาดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าอกเข้าใจและการให้กำลังใจที่ดีเสมอมาของคนในครอบครัว และคำปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในโรคที่มากขึ้นของทางคณะแพทย์ที่ดูแลอาการ ทำให้ดิฉันสามารถกลับมาตั้งสติได้ และมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อครอบครัวที่ดิฉันรักและรักดิฉันและบอกกับตัวเองว่า “อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด และในเมื่อมันเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีหนทางรักษาให้หายได้ เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและอยู่ร่วมกับคนที่เรารักต่อไป เราจะต้องมีสติ กำลังใจที่เข้มแข็งและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง”

           กระทั่งปี 2544 ดิฉันได้รับการรักษาจากทางคณะแพทย์ด้วยเคมีบำบัด การผ่าตัด การรักษาแบบแผนปัจจุบันอื่นๆ และการรักษาแบบแผนทางเลือกด้วยสมุนไพรจีน ดิฉันได้รักษาตามขั้นตอน และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะแพทย์มาตลอด ซึ่งทางคณะแพทย์เองก็ได้ดูแลอาการและสุขภาพของดิฉันเป็นอย่างดี จนดิฉันกลับมาแข็งแรงเป็นปกติอีกครั้ง

           นอกจากนี้ดิฉันได้ลดละความเครียด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำมากๆ รวมทั้งรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ดิฉันได้ปรับแผนการดำเนินชีวิตไม่ให้จำเจและหมกมุ่นในสิ่งเดิมๆ ทำจิตใจให้แจ่มใส การสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยทำให้ผ่อนคลาย สุขภาพจิตดี และนอนหลับได้ดี หากทำได้ดังนี้เราจะมีความสุขกับการดำเนินชีวิตของเรา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ดิฉันได้หายขาดจากโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว สำหรับดิฉัน “มะเร็งยังมีทางออกที่ไม่สิ้นหวัง”

           การดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง หรือระหว่างการรักษา และการไม่หวนกลับไปสู่โรคมะเร็งอีก การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร
ทำให้สิ่งที่ตนทำได้และมีความสุขตามวิถีพอเพียงดังพระราชดำรัสของในหลวงของเรานั้นเป็นเกราะป้องกันอย่างดียิ่ง สุขภาพร่างกายของเรานั้นก็เปรียบประหนึ่งต้นไม้หากได้รับการดูแลและเอาใจใส่จากเจ้าของ ฉันใดก็ฉันนั้น หากร่างกายและจิตใจของเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คำว่า “มะเร็ง” ก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไป 

          จึงขออันเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เพื่อนๆ ที่กำลังขาดกำลังใจในตอนท้ายนี้ มีใจความว่า “ยามเมื่อเราเจ็บป่วย หากเรามีกำลังใจ สร้างกำลังใจให้ตนเองว่า เราจะต้องหาย ในที่สุดแล้วเราก็จะลุกขึ้นยืนหยัดได้เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งที่เป็นอยู่” มีทางออกสำหรับผู้ที่มีกำลังใจพร้อมที่จะสู้กับมันทุกๆ คนลิงค์ที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม