การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
VIEW: 9680

 การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
 
 
 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
   - 80% ของก้อนที่พบบริเวณเต้านมไม่ใช่มะเร็ง
   - 80% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด  จะมาด้วยอาการพบก้อนที่บริเวณเต้านมและก้อนที่พบเหล่านี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะตรวจพบหรือคลำได้ด้วยตัวเองไม่ใช่จากแพทย์
 
ทำไมจึงต้องตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจพบความผิดปกติบริเวณเต้านม  เช่น  คลำก้อนได้เมื่อมีขนาดเล็ก  ก็หมายความว่าแพทย์สามารถจะรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก  ซึ่งการรักษาจะได้ผลดีมาก
 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้
   - คุณรู้ว่า  เต้านมปกติของคุณเป็นอย่างไร
   - คุณรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเต้านมของคุณ
   - ก้อนที่บริเวณเต้านมไม่ใช่มะเร็งทั้งหมด  บางก้อนอาจเป็นซีสท์ (Cyst) หรือถุงน้ำ บางชนิดเป็นแค่เนื้องอกธรรมดา และที่สำคัญที่สุดคือ ก้อนเนื้อบางก้อนแม้จะเจ็บหรือไม่เจ็บก็อาจเป็นมะเร็งได้
 
ขนาดของก้อนเนื้อที่ตรวจพบบริเวณเต้านม
   - ผู้หญิงที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำจะสามารถตรวจพบก้อนบริเวณเต้านมได้ขนาดประมาณประมาณ 2 เซนติเมตร
   - ผู้หญิงที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่สม่ำเสมอจะสามารถตรวจพบก้อนได้ขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร
   - ผู้หญิงที่ไม่เคยตรวจเต้านมด้วยตนเองจะพบก้อนที่เต้านมขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร 
 
ควรตรวจเต้านมตนเองบ่อยแค่ไหน?
ผู้หญิงทุกคน  ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 
คุณจะตรวจเต้านมในช่วงไหน?
   - ถ้าคุณยังอยู่ในวัยที่มีประจำเดือน  ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  คือ  ประมาณวันที่ 7-10 นับจากวันแรกของรอบเดือน  ช่วงนี้เต้านมของคุณจะหายบวมหรือหายคัดไปแล้ว  ทำให้ตรวจพบความผิดปกติได้ง่ายขึ้น
   - ถ้าคุณอยู่ในวัยที่ประจำเดือนหมดไปแล้ว  เลือกวันไหนก็ได้ที่สะดวกแล้วทำเป็นประจำ  เช่น  เลือกวันแรกของเดือนซึ่งเป็นวันที่จำง่ายที่สุด  ถ้าคุณลืมตรวจก็ให้รีบตรวจเต้านมของคุณในวันที่นึกขึ้นได้ดีกว่าที่จะผ่านไปอีก 1 เดือน
   - ถ้าคุณถูกตัดมดลูกไปแล้วและอายุยังน้อยกว่า 50 ปี  จะตรวจเต้านมวันไหน?  คุณควรเลือกวันที่คุณไม่มีอาการปวดหรือคัดเต้านม
 
 
ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 
   1.การมอง เพื่อมองหาสิ่งผิดปกติบริเวณเต้านม
ยืนหน้ากระจก
     ก. ยืนตรงแขนชิดลำตัว  มองเปรียบเทียบบริเวณเต้านมทั้งสองข้างเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ  โดยดูขนาด  รูปร่าง  รอยบุ๋ม  รอยย่น  รวมทั้งดูสีของผิวหนังและบริเวณปานนม
     ข. ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ  ดูเต้านมทั้งสองข้างเหมือนข้อ ก. ร่วมกับการขยับแขนขึ้น-ลง
     ค. วางมือบนเอวทั้งสองข้าง  กดและปล่อยร่วมกับการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกสังเกตความผิดปกติบริเวณเต้านมทั้งสองข้าง 
     ง. อย่าลืมบีบหัวนมเพื่อดูว่ามีน้ำเลือด  หรือน้ำเมือกที่ผิดปกติออกจากหัวนมหรือไม่  และควรรีบพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 
   2.การตรวจเต้านม
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจในขณะอาบน้ำ 
 
ใช้นิ้วมือวางราบบนเต้านม คลำและเคลื่อนนิ้วมือในลักษณะคลึงเบาๆ ให้ทั่วทุกส่วนของเต้านมทีละข้าง เพื่อค้นหาก้อนหรือเนื้อที่แข็งเป็นไตผิดปกติ 
บริเวณที่พบอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมบ่อยที่สุด คือ บริเวณส่วนบนด้านนอกของเต้านม ฉะนั้นจึงควรให้ความสนใจในการตรวจบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษ ควรคลำบริเวณใต้รักแร้ และเหนือกระดูกไหปลาร้าทั้งสองข้างด้วย ว่ามีก้อนต่อมน้ำเหลืองที่โตผิดปรกติหรือไม่
 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจหน้ากระจก 
 
ยืนตรงมือแนบลำตัว แล้วยกแขนขึ้นสูงเหนือศีรษะ สังเกตลักษณะของเต้านมทั้งสองข้าง การเคลื่อนยกแขนขึ้นนั้นสามารถมองเห็นความผิดปกติได้ง่าย               
ยกมือเท้าเอว เอามือกดสะโพกแรงๆ เพื่อให้เกิดการเกร็งและหดตัวของกล้ามเนื้ออก แล้วสังเกตดูลักษณะผิดปกติ  ทั้งขนาดของเต้า หัวนม โดยดูรวมถึงรอยบุ๋ม รอยหดรั้งต่างๆ ที่ผิดปกติด้วย
 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจในท่านอน 

 นอนราบยกมือข้างหนึ่งไว้ใต้ศีรษะ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งตรวจคลำให้ทั่วทุกส่วนของเต้านมทีละข้าง ระหว่างตรวจต้องคอยสังเกตถึงความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ก้อนแข็ง  ก้อนนิ่ม  หรือความเจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  การตรวจเริ่มจากบริเวณส่วนนอกและเหนือสุดของเต้านม (จาก X ในภาพ) เวียนไปโดยรอบเต้านมเคลื่อนมือเข้ามาเป็นวงแคบเข้าจนถึงบริเวณเต้านม พยายามตรวจให้ทั่วทุกส่วน 
  หลังจากตรวจเต้านมในท่าต่างๆ แล้ว  ค่อยๆ บีบหัวนมเบาๆ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ เพื่อสังเกตดูว่ามีสิ่งผิดปกติซึ่งจะไหลออกมาว่ามีหรือไม่   
 


รับข้อมูลการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างละเอียดได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือโทร 02-6640078    


ลิงค์ที่น่าสนใจ