บทความความรู้โรคมะเร็ง

บทความความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง Cancer Article

  

การดูแลผู้ป่วยที่รับการฝังแร่

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณช่องท้องและอุ้งเชิงกราน

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอก

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณคอและศีรษะ

<- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>