ฆ่าอะไรแล้วเป็นสุข ? บทความธรรมะดี ๆ โดย ท่าน ส.ชิโนรส
VIEW: 2654

     “งู” แม้เป็นสัตว์ที่มีพิษ แต่มันก็ไม่พ่นพิษอย่างพร่ำเพรื่อ เมื่อมันพ่นพิษครั้งใด หากไม่เพื่อฆ่าสัตว์เป็นอาหาร ก็เพราะความโกรธของมัน เราก็ไม่แตกต่างอะไรกับงูพิษมากนัก เรามักจะโกรธเวลาถูกคนอื่นกลั่นแกล้งยั่วยุ หรือเมื่อต้องเข้าแย่งชิงผลประโยชน์ แต่ไม่ว่าเราจะโกรธด้วยเหตุผลกลใด ความโกรธที่เรามีแต่ละครั้งจะทำให้ชีวิตเราสั้นลง

ดร.เรดฟอร์ด วิลเลียมส์ (Redford Williams) แห่งมหาวิทยาลัยดุ๊ก ชี้ถึงผลการศึกษาคนที่ชอบโกรธว่า

“คนที่โกรธอยู่เสมอมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้มากกว่าคนไม่ค่อยโกรธ”

     ดร.เรดฟอร์ดยังบอกอีกว่า “ผู้ที่โกรธเป็นประจำ มีอัตราการเสียชีวิตเร็วกว่าผู้ที่โกรธน้อย ผู้ที่โกรธบ่อยมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้โกรธน้อยมีอัตราการตายเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น”

     ดร.เรดฟอร์ดได้ศึกษาและติดตามหาสาเหตุการเสียชีวิตของนักศึกษาแพทย์กว่า 20 ปี ก็พบผลเช่นเดียวกัน คือ “กลุ่มแพทย์ขี้โกรธมีแนวโน้มตายก่อนกลุ่มที่ไม่ค่อยโกรธ ในบรรดาแพทย์ 136 คน กลุ่มแพทย์ขี้โกรธตายถึง 16 คน ส่วนกลุ่มไม่ค่อยโกรธตายเพียง 3 คนเท่านั้น”

     ฉะนั้น งานศึกษาข้างต้นจึงบอกเราได้อย่างชัดเจนว่า “ความโกรธคือหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่ความตายสำหรับมนุษย์”

     ความโกรธยังก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงต่าง ๆ ต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้คนเป็นจำนวนมากต้องตาย เช่น สงครามของมนุษย์ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างกลุ่มต่างศาสนา หรือสงครามระหว่างกลุ่มผู้ก่อการร้ายกับคนตะวันตก รวมไปถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะความโกรธของมนุษย์

     มื่อรู้ว่าความโกรธคือสาเหตุหนึ่งของความตาย เราจึงมีทางเลือกอยู่เพียง 2 ทาง คือ ฆ่าความโกรธก่อน หรือปล่อยให้ความโกรธฆ่าเรา ทางเลือกหลังเป็นทางเลือกของคนโง่เขลาเบาปัญญา คนที่ปล่อยตัวปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธตลอดเวลา แต่ทางเลือกแรกคือทางเลือกสำหรับผู้ที่เป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

     การจะฆ่าความโกรธได้ มิใช่ฆ่าด้วยกำลังอาวุธ กำลังอำนาจ หรือเวทมนตร์คาถา แต่เราต้องฆ่าด้วยกำลังความรัก (เมตตา) เพราะความรักมีความเย็นเหมือนกับน้ำ ส่วนความโกรธมีความร้อนรนเหมือนกับไฟ การดับไฟได้ต้องใช้น้ำเข้าช่วย เมื่อความโกรธถูกดับลงด้วยความรัก จิตใจเราก็จะเยือกเย็นขึ้น สงบแนบแน่นขึ้น มีแต่ความรักความเมตตาต่อผู้อื่น รู้จักให้อภัยอยู่เสมอ ชีวิตของเราก็จะยืนยาว ไม่ตายก่อนเวลาอันสมควร ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขสดใส เหมือนกับพระพุทธสุภาษิตว่า

     “ฆ่าความโกรธ นอนหลับสบาย ฆ่าความโกรธ ไร้ความเศร้าโศก”

 


ที่มา goodlifeupdate, ฉลาดคิด ชีวิตเป็นสุข – ส.ชิโนรส สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม