ยิ่งเปลี่ยน ยิ่งไกล (โรค)
VIEW: 1978

กิจกรรม ยิ่งเปลี่ยน ยิ่งไกล (โรค)
CHANGE for the BETTER


พฤติกรรมการดำรงชีวิตทั้ง การกิน ดื่ม พักผ่อน ความคิด ความเครียด เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนเราต้องกลายเป็นโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน อ้วน หลอดเลือดหัวใจและสมอง เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง เชิญวิทยากร นพ.สิทธา ลิขิตนุกูล และแพทย์จีนมาลิน ปิยะชินวรรณ ร่วมให้กลเม็ดเคล็ดลับจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงโรคต่าง ๆ แก่สมาชิก 
รค" 


ลิงค์ที่น่าสนใจ