โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
VIEW: 9211

   

  
 

รายละเอียดกิจกรรม   

       โภชนบำบัดระหว่างการรักษามะเร็งที่ถูกต้อง นอกจากช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอในการดำรงชีวิตแล้ว ยังมีผลช่วยบรรเทาอาการข้างเคียงจากการรักษา และช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมรับการรักษาตามแผนของแพทย์ นอกจากนี้ การควบคุมอาหารบางชนิด รวมถึงกรรมวิธีประกอบอาหาร ยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเซลล์มะเร็งอีกด้วย

สถานที่
• ห้องประชุมเย็นสุดใจ  อาคารคุ้มเกล้า  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม
 บรรยายวิชาการ
• อะไรเรียกว่าโภชนบำบัด
• อาหารและโภชนาการที่ถูกต้องของผู้ป่วยมะเร็ง
• การดูแลและบรรเทาผลข้างเคียงระหว่างรักษาด้วยอาหาร
• โภชนาการที่ดี เพื่อผู้ป่วยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ครบตามแผนวิทยากรและทีมงาน
 อ.กมล  ไชยสิทธิ์  นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และนักเภสัชวิทยา
• ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
• ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เข้าร่วม
• ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนับสนุน
 ผู้ป่วยและญาติ ผู้สนใจสุขภาพ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม