อาหารและโภชนาการระหว่างรักษามะเร็ง
VIEW: 7964

   

 
 

รายละเอียดกิจกรรม   

        ผู้ป่วยมะเร็ง ควรต้องได้รับอาหารครบหมู่ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน รวมถึงวิตามินและเกลือแร่ โดยแต่ละหมู่ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสม เพราะสัมพันธ์กับการต้านมะเร็ง ในทางกลับกันอาจก่อมะเร็งหากรับประทานไม่ถูกต้อง

สถานที่
• ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถ.สุขุมวิท 21(อโศก)

กิจกรรม
• บรรยายและถาม-ตอบปัญหาในหัวข้อ “อาหารและโภชนาการระหว่างการรักษามะเร็ง”
• ประกวดเขียนบัตรอวยพร หัวข้อ "กำลังใจจากเพื่อนถึงเพื่อน"


วิทยากรและทีมงาน
• อ.กมล ไชยสิทธิ์ (นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยา)
• ทีมงานชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เข้าร่วม
• สมาชิกชมรมและผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนับสนุน
• • บริษัท เฟยดา จำกัด
  

บัตรอวยพร
ที่ได้รับรางวัล 3 อันดับ มีดังนี้อันดับที่ 1
คุณเจริญ พรหมพนิต

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
คุณศิริวรรณ แสนหวัง

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
คุณอาคม บุญญาสัย

 

 

 

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม