สมาธิบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง
VIEW: 8394

   

 


 

รายละเอียดกิจกรรม   

      เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะเมื่อเป็นมะเร็ง  การรักษาทางกายนั้นสำคัญ แต่การรักษาทางใจยิ่งสำคัญกว่า เพราะเมื่อจิตใจว้าวุ่น หาความสงบไม่ได้ จะส่งผลถึงร่างกายทันที การฝึกสมาธิเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยบำบัด บรรเทา สร้างสติให้กับผู้ฝึกเป็นอย่างดี

 

 

หลักการง่ายในการฝึกสมาธิ
1. นั่งหรือนอนในท่าสบาย แล้วหลับตา
2. ตั้งเจตนาที่จะฝึกอบรมจิตใจของตนเองที่จะละความชั่วต่างๆ (นิวรณ์ธรรม) และสร้างความดีให้เกิดขึ้น คือ “สติ-สัมปชัญญะ”
3. ใช้ความพากเพียร พยายามที่จะระลึกรู้ หรือกำหนดรู้อารมณ์ของกรรมฐาน คือ “ลมหายใจ” โดยอาศัยเทคนิค 4 ประการ คือ
 การกำหนดลมหายใจต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติ
 เอาจิตจดจ่อไว้ที่จุดของลมกระทบแห่งเดียว
 ต้องเอาใจใส่ในการระลึกรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่อง
 กำหนดรู้ลมหายใจ โดยการสังเกตหรือระลึกรู้ความรู้สึก ที่เกิดจาก “ลมหายใจ” กระทบกับ “ผนังจมูก” ที่จุดของลมกระทบ
4. เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้แล้ว ให้รักษาไว้ให้มั่นคง ไม่ว่าลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะต้องระลึกรู้ให้เท่าทันเป็น “ปัจจุบันธรรม”
5. เมื่อลมหายใจละเอียดมากจนเกือบจะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้ ต้องพยายามประคับประคองการระลึกรู้ลมหายใจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จนจิตจำลมหายใจได้เป็นนิมิตเกิดขึ้นและพึงระลึกว่านิมิตที่เห็นนั้นก็คือ ลมหายใจ
6. ถ้าจะให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ ต้องเจริญภาวนาให้นิมิตพัฒนาต่อไป จนถึงขั้นฌานจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ต้องการปฏิบัติให้ถึงขั้นนี้ต้องศึกษาและฝึกฝนอีกมาก

        ชมรมได้จัดอบรมเรื่องสมาธิมาหลายต่อหลายครั้ง ทุกครั้งได้รับสมาชิกได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ชมรมจึงจะหาโอกาสจัดกิจกรรมในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานที่
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กิจกรรม
• ปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งกับแพทย์แผนจีน
• กิจกรรมบรรยาย “สมาธิบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง”

วิทยากรและทีมงาน
• ดร.นพ.มโน  เมตตานันโท  เลาหวณิช  ประธานมูลนิธิชีวันตารักษ์
• แพทย์จีน มาลิน  ปิยะชินวรรณ  ที่ปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก
• ทีมงานชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และ บริษัท เฟยดา จำกัด

ผู้เข้าร่วม
• สมาชิกชมรม
• กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เทียนเซียน

ผู้สนับสนุน
• บริษัท เฟยดา จำกัด
• Baxter Health Care (Thailand) C., Ltd.

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม