ดูแลสุขภาพต่อสู้มะเร็งด้วยชี่ไดนามิกส์
VIEW: 6940

   

  

รายละเอียดกิจกรรม   

      ชี่ ไดนามิกส์ คือ “ศิลปะ” อย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดพลังแห่งแห่งการบำบัด โดยอาศัยการผสมผสานกันของความผ่อนคลาย และความเป็นหนึ่งเดียวกันของกายและใจ
       วัตถุประสงค์และกระบวนการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชี่ไดนามิกส์ คือ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและการรักษาเยียวยาตนเอง 
       มีผลวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากพบว่า "ออกซิเจน" มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกาย เซลล์ที่แทบจะไม่ได้รับออกซิเจน มีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์เป็นเซลล์ผิดปกติ ในขณะที่เซลล์ที่ได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่กลับไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้หากเซลล์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น
    
สำหรับกิจกรรมนี้ วิทยากรได้สอนพร้อมแนะนำการฝึกปฏิบัติให้กับสมาชิกชมรมฯ ดังนี้
• การหายใจด้วยวิธีกลั้นลมหายใจ (Block of Breathing) แบบชี่ไดนามิกส์ ซึ่งมีประโยชน์ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เพิ่มพลังงาน กระตุ้นต่อมน้ำเหลือง เพิ่มประสิทธิการดูดซึมและระบบย่อยอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย เป็นต้น
• การบริหารร่างกายเพื่อลดความเครียด
• การบริหารร่างกายเพื่อล้างพิษ

สถานที่
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กิจกรรม
• ปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
• บรรยายและฝึกปฏิบัติ “ดูแลสุขภาพ ต่อสู้มะเร็ง ด้วยชี่ไดนามิกส์”

วิทยากรและทีมงาน
• อ.วีระ  วศินวรรธนะ
• ทีมงานชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เข้าร่วม
• กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งและญาติ สมาชิกชมรม
• กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาน้ำเทียนเซียน

ผู้สนับสนุน
• บริษัท เฟยดา จำกัด

 

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม