โภชนบำบัดมะเร็ง ศูนย์มะเร็ง จ.อุบลราชธานี
VIEW: 9229

   

 

 

รายละเอียดกิจกรรม

     
Cancer-related fatigue (CRF) หมายถึง อาการอ่อนแรงที่เกิดขึ้นหรือพบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยทาง National Comprehensive  Cancer Network (NCCN ) ได้ให้คำจัดกัดความ หมายถึง ความกังวลหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกได้ทั้งทางด้านร่างกาย, อารมณ์ และหรือ มีความเหน็ดเหนื่อยหรือหมดเรี่ยวแรงกับกระบวรการคิดหรือการรับรู้ 

     อาการข้างต้นมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคมะเร็ง หรือการได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ อาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นสัดส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ผู้ป่วยได้ทำ และอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อการทำงานอันเป็นปกติของผู้ป่วยด้วย

     การประเมินภาวการณ์อ่อนแรงของผู้ป่วย ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ.กมล  ไชยสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนบำบัดมะเร็ง ได้เปิดเผยว่า การประเมินภาวะอ่อนแรงของผู้ป่วย (Cancer Fatigue) นี้ในปัจจุบันสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งศูนย์มะเร็งทั่วประเทศจะได้รับการฝึกอบรมและนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

สถานที่
ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม
• ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็ง
• ประเมินภาวการณ์อ่อนแรงในผู้ป่วยมะเร็ง
• บรรยายหัวข้อ “การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง”
• บรรยายหัวข้อ “โภชนบำบัดมะเร็ง”

วิทยากรและทีมงาน
• อ.อนุชตรา  วรรณเสวก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
• อ.กมล  ไชยสิทธิ์  นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยา
• ทีมงานพยาบาลศูนย์มะเร็งอุบลฯ และชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้เข้าร่วม
• ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ที่ทำการรักษาที่ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
• บุคลากร ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

 ลิงค์ที่น่าสนใจบทความที่น่าสนใจ

บทความ ยอดนิยม