กิจกรรมชมรม

ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นโดนชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้หญิงสู้มะเร็ง 2018

ภาพกิจกรรม อยู่เป็นลืมป่วย การทำโยคะเยียวยาชีวิตและทำยาดมสมุนไพร

ภาพงานเสวนา นวัตกรรมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

โยคะบำบัดโรคฟื้นฟูจิตปี 2 ครั้งที่1

ภาพบรรยากาศการประกาศผลรางวัลกิจกรรม Change เปลี่ยนเพื่อก้าวต่อ

ผลประกวดเรียงความ...เปลี่ยน

IMMUNE SYSTEM THE CANCER WARRIOR

กิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 3

กิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 2

กิจกรรมบำบัด ครั้งที่ 1

ยิ่งเปลี่ยน ยิ่งไกล (โรค)

1/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>